มูลนิธิเอสซีจีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID)

25/09/2020
share link

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่น้องๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) โดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง มีพี่ๆ ผู้บริหารจากมูลนิธิเอสซีจีนำโดยพี่รุ่งโรจน์ รังสิโยภาสประธานกรรมการมูลนิธิฯ รวมถึงเหล่าคุณหมอจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ขึ้นมอบรางวัลให้แก่น้องๆ  ทั้งนี้รางวัลที่น้องๆ ได้รับ ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย รางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลขวัญใจคุณหมอ

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอสซีจีและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19  รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะในชีวิตประจำวัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การล้างมือ เป็นต้น โดยการประกวดฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3  และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6

ข่าวสารอื่น ๆ