พบปะกัลยาณมิตร มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี

18/03/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจี ต้อนรับทีมงานมูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร นำโดยคุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการมูลนิธิสายธาร และ คุณนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสายธาร มีคุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ต้อนรับ โดยใช้เวลาคุณภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ได้เห็นสายธารน้ำใจของคนในสังคมที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยศักยภาพที่มีอยู่

#เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
#มูลนิธิเอสซีจี

ข่าวสารอื่น ๆ