จิตอาสาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมทำความดี ประกอบรถเข็นเพื่อผู้พิการ

16/05/2018
share link

ด้วยเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณภาพ ย่อมต้องประกอบไปด้วยคน “เก่งและดี” มูลนิธิเอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา “คน” จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะฝีมือควบคู่ไปกับการนำความรู้ที่เรียนไปทำประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านกิจกรรม จิตอาสาที่หลากหลายและต่อเนื่องมากว่า 5 ปี

ล่าสุด มูลนิธิเอสซีจีได้นำตัวแทนนักเรียนทุนฯ ในระดับชั้น ปวช.ปี 2 จากทั่วประเทศ มาร่วมแรงร่วมใจใช้ความรู้ความสามารถร่วมประกอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน 10 ตัว เพื่อส่งมอบให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย จ.นนทบุรี สร้างความประทับใจและปลาบปลื้มใจให้กับน้องๆ นักเรียนทุนฯ เป็นอย่างมาก

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “มูลนิธิเอสซีจีส่งเสริมให้นักเรียนทุนฯ ทุกคนเป็นคนที่มีจิตอาสา นำความรู้ความสามารถมาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ผ่านกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมทำฝาย กิจกรรมเก็บขยะ ทำบ้านปลา กิจกรรม Fix It Center กิจกรรมซ่อมแซม ทาสี อาคารและสนามเด็กเล่นตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงวัดและโรงเรียนในถิ่นที่อยู่ห่างไกล และในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำนักเรียนทุนฯ จากหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ มาร่วมกันประกอบรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมาตรฐานจำนวน 10 ตัว มอบให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย จ.นนทุบรี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้อีกจำนวนมาก และการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมให้นักเรียนทุนฯ ได้ลองฝึกความคิด พร้อมแชร์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนารถเข็นคนพิการ ให้มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

มูลนิธิฯ พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการทำความดีของน้องๆ เพราะเราเชื่อว่า นักเรียนทุนฯ ทุกคนมีความตั้งใจที่ดี การมีจิตอาสาเป็นเรื่องที่ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เริ่มได้ทันทีที่ตัวน้องๆ เอง การทำกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายให้แก่น้องทุกคน ซึ่งเราหวังว่าน้องๆ จะนำความรู้ที่ได้จากการทำจิตอาสาในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดการทำความดีอื่นๆ ต่อไปในอนาคต” สุวิมล กล่าว

ลองมาคุยกับหนึ่งในนักเรียนทุนฯ ที่มาร่วมกิจกรรมอย่าง น้อย – นายปารเมศ สายสุทธิ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมจิตอาสาว่า นอกจากทุนการศึกษาที่ได้รับ ยังได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมาย เมื่อมีโอกาสจึงอยากจะเป็นผู้ให้บ้าง ซึ่งนอกจากกิจกรรมนี้ ยังมีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสามากมายที่เคยทำมาก่อน เช่น วิทยาลัยจะมีกิจกรรมออกแนะแนวการทำอาหารตามโรงเรียนต่างๆ สอนทำเค้กส้ม ทำซูชิ เพื่อเป็นการสาธิต พร้อมแนะแนวอาชีพให้น้องๆ หรือบางครั้งก็ไปทำอาหารเลี้ยงเด็กๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า

“ผมอยากมอบอะไรกลับคืนให้สังคมบ้าง ผมดีใจที่ได้มาทำรถเข็นให้ผู้พิการในครั้งนี้ กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวนมากที่มีรายได้น้อย อยู่ไกล และไม่สามารถเข้าถึงบริการรถเข็น ผมก็หวังว่ารถเข็นที่ผมและเพื่อนๆ ได้ประกอบไป จะช่วยพวกเขาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้เช่นคนปกติ ลดภาระครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” น้องน้อย กล่าว

ไม่ต่างจาก อ๋อม – นางสาวญาณิศา โยธาภักดี ปวช.2 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-วิจิตรศิลป์ เล่าถึงจุดประสงค์ที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า

“การทำกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้ทำให้เราได้รับความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น โดยก่อนหน้านี้หนูก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมจิตอาสากับวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำสิ่งของที่เราทำเองไปมอบให้เด็กๆ ตามสถานเลี้ยงเด็กหรือมูลนิธิต่างๆ ทุกครั้งที่หนูได้ลงมือทำ หนูจะตั้งใจและทำออกมาให้ดีที่สุด สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเข้าร่วมหกิจกรรมและ ลงมือทำอย่างเดียว แต่มันคือการที่เราใส่ใจลงไปในทุกๆ รายละเอียด และสิ่งที่เราได้รับกลับมานั้นก็คือความสุขที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงิน ขอบคุณมูลนิธิเอสซีจีที่จัดกิจกรรมจิตอาสาดีๆ แบบนี้ค่ะ” น้องอ๋อม กล่าว

ประกอบรถเข็นให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งรถเข็นที่พวกผมได้ร่วมกันทำนั้น จะนำไปบริจาคให้กับผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นต่อไป”

“ปกติแล้วผมเป็นคนขี้อายมากครับ แต่ผมก็พยายามกำจัดความขี้อายนั้นออกไป แล้วเดินหน้าทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนี้ยังทำให้ผมได้เพื่อนและมิตรภาพที่ดีมากๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผมตั้งใจจะทำความดีต่อไป อย่างน้อยเราก็สามารถเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้” น้องก๊อต กล่าว

ปิดท้ายที่ จ๊ะเอ๋ – นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นามวงษ์ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี เพราะอยากทำกิจกรรมจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบ ในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคีในกลุ่มด้วย ได้ช่วยกันประกอบรถเข็นเพื่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เราต้องลงแรงช่วยกันถึงจะประกอบได้สำเร็จ

“รู้สึกดีใจที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ อยากให้เพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนทุน หรือคนอื่นๆ ช่วยกันทำความดี เพราะการทำดีแบบไม่ต้องใช้เงินก็มี เราสามารถนำความรู้ความสามารถของเราไปช่วยเหลือคนอื่นได้ หนูจึงอยากให้ทุกคนช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส สังคมของเราจะได้น่าอยู่ขึ้น ครั้งหน้าถ้ามูลนิธิเอสซีจีจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก หนูก็จะมาเข้าร่วมด้วยทุกครั้งค่ะ” น้องจ๊ะเอ๋ กล่าวทิ้งท้าย

นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฯ หวังว่าการที่น้องๆ ได้มาทำเรื่องราวดีๆ เพื่อสังคมจะติดตรึงอยู่ในใจน้องๆ อย่างน้อยก็จะได้ค้นพบว่าการทำความดีเป็นเรื่องที่ดีงาม ทำได้ไม่ยาก และทำได้ทุกที่ทุกเวลา มูลนิธิฯ เชื่อว่าสังคมต้องการคน ‘เก่งและดี’ ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละอีกมาก และก่อนที่น้องๆ อาชีวะฝีมือชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาควรจะมีจิตอาสา นึกถึงผู้อื่น และลงมือทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่นตามกำลังความสามารถของตนติดตัวตลอดไป

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า พีอาร์ จำกัด คุณกิตติพงษ์ สัจจพลากร (เอ็กซ์) โทร. 08 2498 8842, 06 2639 9794

ข่าวสารอื่น ๆ