กระทรวงสาธารณสุข สยามไบโอไซเอนซ์ เอสซีจี และ แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างเท่าเทียมและทันเวลา

14/10/2020
share link

กระทรวงสาธารณสุข สยามไบโอไซเอนซ์ เอสซีจี และ แอสตร้าเซนเนก้า ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างเท่าเทียมและทันเวลา

ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจี ยังร่วมสมทบทุนในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท คาดวัคซีนชุดแรกจะพร้อมใช้ในประเทศไทยภายในกลางปี 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://scgnewschannel.com/th/scg-news

ข่าวสารอื่น ๆ