เรียนรู้ ต่อยอด สู่วิถีชีวิตที่มั่นคง

21/09/2020
share link

Asset 8

ในช่วงเช้ามืดของทุกวันกลุ่มชาวประมงเรือเล็กกว่า 30 ลำ ของบ้านปากคลองตากวน ต.มาบตาพุด จ.ระยอง จะออกเรือแล่นสู่ทะเลเพื่อจับสัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย และปลาหมึก เพื่อนำมาขายที่ตลาดแพปลาที่มีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อของทะเลไปขายต่อให้กับนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม ทำให้ชาวประมงเรือเล็กมีรายได้จากการจับสัตว์น้ำเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงชุมชนเล็กๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

เรือเล็กที่ออกจากฝั่ง กลับเข้าฝั่งมาด้วยความเศร้า

“ชาวบ้านยังชีพด้วยการออกเรือไปหาปลามาขาย เมื่อเกิดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ของกลุ่มชาวประมงต้องหยุดชะงัก เพราะเอาไปขายไม่ได้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว อีกทั้งธุรกิจโรงแรมก็ซบเซาร้านอาหารทะเลก็ปิดกระทบเป็นลูกโซ่ ชาวบ้านที่จับสัตว์ทะเลมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไง”

คำบอกเล่าของพี่น้อย-รังสรรค์ แก้วสุวรรณ พนักงานธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านชุนชนบ้านปากคลองตากวนได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวประมงเรือเล็กของชาวบ้านที่ขาดรายได้ในช่วงนี้ จากเดิมที่มีเรือประมงหลายสิบลำออกไปจับสัตว์น้ำแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ลำเท่านั้น แม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยว ตลาดแพปลาปิด แต่ชาวประมงบางคนก็ยังต้องออกเรือไปหาสัตว์น้ำ อย่างน้อยสามารถนำมาทำอาหารกินเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัวให้พอดำรงอยู่ได้

ให้แนวคิดการแปรรูปอาหารกับชาวบ้าน เพื่อการเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่รอด

ปัญหาการขาดรายได้ของชาวประมงชุมชนบ้านปากคลองตากวนทำให้พี่น้อยและทีมได้ร่วมหาแนวทางและช่องทางการขายให้กับชาวบ้าน จนได้แนวความคิดการแปรรูปอาหารทะเล ด้วยการทำเป็นปลาแดดเดียว ปลาหมึกอบแห้ง ปลาเค็มหรือตากแห้ง เพื่อให้สัตว์ทะเลที่จับมาไม่สูญเปล่าพี่น้อยจึงทำเรื่องเสนอขอทุนสนับสนุนจากโครงการปันโอกาส ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อทำ “โครงการส่งเสริมรายได้จากการแปรรูปอาหารทะเลแดดเดียว” โดยได้นำไปซื้อเครื่องซีลสูญญากาศ สำหรับถนอมอาหาร เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้นแทนที่จะขายอาหารสดให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอย่างเดียว และยังสามารถแพ็คอาหารส่งขายตรงให้กับผู้บริโภคได้ด้วย โดยเริ่มขายให้กับคนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและรวมไปถึงช่องทางการขายออนไลน์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนอาจยังไม่เข้าใจเรื่องการขายผ่านช่องทางนี้ เนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณ์ คุณน้อยและทีมจึงเข้าไปช่วยเหลือดูแลให้ข้อมูลกับชาวบ้านในชุมชนให้สามารถจัดการอาหารทะเล และผลักดันเข้าสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

เพิ่มโอกาสให้ชุมชนส่งต่ออาหารทะเล ต่อยอดวิถีชีวิตชาวประมง

โครงการส่งเสริมรายได้จากการแปรรูปอาหารทะเลแดดเดียว ได้เพิ่มโอกาสให้กับชาวบ้านในชุมชนไม่ต้องขายเฉพาะอาหารทะเลสดเพียงอย่างเดียว แต่สามารถให้พวกเขาได้แปรรูปอาหารทะเลเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ชาวบ้านในชุมชนเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาต่อเพื่อเป็นการช่วยต่อยอดวิถีชีวิตการจับสัตว์ทะเลของชาวบ้านในชุมชนบ้านปากคลองตากวนให้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงได้ในระยะยาว

ข่าวสารอื่น ๆ