School​ Project​ Esports​ Tournament

26/07/2022
share link

มูลนิธิ​เอส​ซี​จี​ร่วม​กับทีม King of​ Gamers​Club​ (KOG)​ ดำเนินโครงการ​ School​ Project​ Esports​ Tournament​ ​จัดการแข่งขัน​ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์​คลองหลวง​ จ.ปทุมธานี​ 

เพื่อ​ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของเยาวชน​ ตลอดจน​เปิดโอกาส​ให้ได้เรียน​รู้เส้นทางอาชีพ​ในอุตสาหกรรม​อีสปอร์ตตั้งแต่​รับสมัคร​ ประชาสัมพันธ์​ จัดการ​แข่งขัน​ หลักสูตร​การเรียน​ต่อในระดับมหาวิทยาลัย​ ตลอด​จนอาชีพ​ต่าง​ๆ ในอุตสาหกรรม​อี​สปอร์ต​เพื่อให้เยาวชนได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต​

มาก​กว่ารางวัล​ คือ​ โอกาส​ ที่ได้เรียน​รู้​อาชีพ​ในอุตสาหกรรม​อี​สปอร์ต​ เพราะ​อีสปอร์ต​ถือเป็น​เทรนด์​อาชีพ​ใหม่​ที่กำลัง​เติบโต​ คืออีก​หนึ่ง​ทางเลือก​ อีกหนึ่งทางรอด​ของเด็ก Genนี้

#มูลนิธิเอสซีจี #KOG  #ESPORTS 

#เรียนรู้เพื่ออยู่รอด #LearnToEarn #รุ่นนี้ต้องรอด

ข่าวสารอื่น ๆ