แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

07/09/2022
share link

มูลนิธิเอสซีจี​ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมบุคลากรสายนโยบายสังคม กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติฉบับ 13 เพื่อทิศทางและการวางแผนดำเนินงานในอนาคตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศขอขอบคุณทีมจาก​สภาพัฒน์ฯ ที่ร่วมแบ่งปันให้เราอย่างเต็มที่​ เพื่อจะนำข้อมูลไปเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อสังคมต่อไป

ข่าวสารอื่น ๆ