เยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี และน้องๆ นักเรียนทุน Sharing the Dream

31/08/2022
share link

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งเป็นสถานศึกษาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุนทุน Sharing the Dream แก่นักเรียนขาดแคลนในพื้นที่ชายขอบ จ. ราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนอาชีวะ สร้างทักษะอาชีพ อันจะนำไปสู่การเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ตามแนวคิด “Learn to earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” ซึ่งในโอกาสนี้ พี่ๆ มูลนิธิเอสซีจี ได้เยี่ยมพบปะน้องๆ นักเรียนทุนของเราด้วย

ข่าวสารอื่น ๆ