มูลนิธิเอสซีจี ส่งกำลังใจและดูแลบุคลากรการแพทย์ต่อเนื่อง เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมป้องกัน โควิด-19 แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มูลค่ากว่า 0.3 ล้านบาท

19/05/2020
share link

คุณวิชาญ จิตร์ภักดี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี (คนแรกจากซ้าย) และคุณสุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Chamber)  แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัย (Swab) ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 แม้ว่าประเทศไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนแล้ว แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมดังกล่าว มีการควบคุมความดันอากาศที่มีประสิทธิภาพ เเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งสะดวกในการใช้งานอย่างมาก เพราะสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก โครงสร้างทุกชิ้นแข็งแรง ใช้พลาสติกที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบหลัก

รายชื่อบุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. คุณวิชาญ จิตร์ภักดี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
  2. คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี
  3. คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
  4. คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
  5. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
  6. นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ข่าวสารอื่น ๆ