มอบกำลังใจให้นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี เก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

10/09/2020
share link

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วย​ คุณอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ คุณวรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยี่ยม​ชมการเก็บตัวฝึกซ้อมและให้กำลังใจ​กับนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี ที่จะลุ้นได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 หรือ WorldSkills ASEAN Singapore 2020 ในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

น้องๆ​ ทุกคนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่และฝึกซ้อมอย่างหนัก​ และจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อ​สร้างชื่อเสียง​ให้กับ​ประ​เทศ

ข่าวสารอื่น ๆ