เปลี่ยนความเหลื่อมล้ำ ให้เป็นความเสมอภาค ด้วยการให้การศึกษา

23/03/2023
share link

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจีที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

เพราะการให้การศึกษา คือการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

ข่าวสารอื่น ๆ