ประกาศผล​ การตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่โรงเรียนให้ห่างไกลจากโควิด-19 “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

19/09/2020
share link

ผลการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่โรงเรียนให้ห่างไกลจากโควิด-19 “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รายนามกรรมการโครงการประกวดวาดภาพระบายสี

ข่าวสารอื่น ๆ