สะพานบุญ สะพานใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลารับบริจาค 2 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

ยอดบริจาคปัจจุบัน

11,681,126.94

เป้าหมาย

2,000,000.00 585%

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.