สะพานบุญ สะพานใจ

พลังน้ำใจช่วยสังคม

บริจาคผ่านมูลนิธิเอสซีจี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาค

เกี่ยวกับเรา

สะพานบุญ สะพานใจ พลังแห่งความร่วมมือเยียวยาสังคม​

มูลนิธิเอสซีจี ในฐานะองค์กรสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นสะพานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้หลากหลาย

โดยมูลนิธิฯ จะดำเนินการคัดสรรโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้​

ทุกการบริจาคช่วยต่อโอกาสเติมความฝัน

บริจาค

โครงการที่เปิดรับบริจาค

“สะพานบุญ สะพานใจ: บุญใหญ่ ช่วยผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง” กับ “บ้านแสงจันท์ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี”

“เมื่อเสียงขอความช่วยเหลือ...ไม่มีคนได้ยิน”

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย 2566 นี้ มูลนิธิเอสซีจี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ เพื่อจัดซื้อระบบเตือน (Intercom) ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจากห้องพักถึงทีมแพทย์ จำนวน 20 เครื่อง โดยสมทบทุนในโครงการ “สะพานบุญ สะพานใจ: บุญใหญ่ ช่วยผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง” ซึ่งทุกยอดบริจาคมูลนิธิเอสซีจี จะร่วมสมทบอีก 1 เท่า  และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ระยะเวลารับบริจาค

11 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

ยอดบริจาคปัจจุบัน (บาท)

0 / 100,000.00

ปิดรับบริจาคใน อีก 18 วัน

บริจาคโครงการนี้

ช่องทางการบริจาค e-Donation

1. Scan QR และ Accept การส่งข้อมูลการบริจาค ให้สรรพากรโดยใช้ Application ธนาคารใด ก็ได้
2. ข้อมูลการบริจาคของเจ้าของบัญชีธนาคาร จะถูกส่งไปยังสรรพากร
3. ผู้บริจาคเก็บ Pay inเป็นหลักฐานในการบริจาค โดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน จากมูลนิธิเอสซีจี

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

10 โครงการ

โครงการที่บริจาคแล้ว

14,619,793 บาท

ยอดบริจาคทั้งหมด

6,354 คน

เข้าร่วมบริจาคกับเรา

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.