สะพานบุญ สะพานใจ

พลังน้ำใจช่วยสังคม

บริจาคผ่านมูลนิธิเอสซีจี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาค

เกี่ยวกับเรา

สะพานบุญ สะพานใจ พลังแห่งความร่วมมือเยียวยาสังคม​

มูลนิธิเอสซีจี ในฐานะองค์กรสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นสะพานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้หลากหลาย

โดยมูลนิธิฯ จะดำเนินการคัดสรรโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้​

ทุกการบริจาคช่วยต่อโอกาศเติมความฝัน

บริจาค

โครงการที่เปิดรับบริจาค

อุ่นใจ อุ่นกาย มอบผ้าห่มสู้ภัยหนาว

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในพื้นที่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิต่ำที่สุด 6 - 7 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ถึงปลายเดือนมกราคม 2565 นั้น

โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว ยังมีประชากรที่ได้รับความทุกข์ยาก ประสบปัญหาภัยหนาวและเป็นผู้ที่ขาดแคลนผ้าห่ม ไม่สามารถจะทนต่อความหนาว จนอาจถึงตายได้ เฉพาะอย่างยิ่งพวกเด็ก ๆ และคนชรา ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่ตามตะเข็บชายแดน

ระยะเวลารับบริจาค

1 ธันวาคม 2021 ถึง 15 มกราคม 2022

ยอดบริจาคปัจจุบัน (บาท)

115,823 / 225,000

ปิดรับบริจาคใน อีก 4 วัน

บริจาคโครงการนี้

ช่องทางการบริจาค e-Donation

1. Scan QR และ Accept การส่งข้อมูลการบริจาค ให้สรรพากรโดยใช้ Application ธนาคารใด ก็ได้
2. ข้อมูลการบริจาคของเจ้าของบัญชีธนาคาร จะถูกส่งไปยังสรรพากร
3. ผู้บริจาคเก็บ Pay inเป็นหลักฐานในการบริจาค โดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน จากมูลนิธิเอสซีจี

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

5 โครงการ

โครงการที่บริจาคแล้ว

13,311,117.37 บาท

ยอดบริจาคทั้งหมด

0 คน

เข้าร่วมบริจาคกับเรา

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.