โครงการที่เปิดรับบริจาค

“สะพานบุญ สะพานใจ: บุญใหญ่ ช่วยผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง” กับ “บ้านแสงจันท์ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี”

“เมื่อเสียงขอความช่วยเหลือ...ไม่มีคนได้ยิน”

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย 2566 นี้ มูลนิธิเอสซีจี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ เพื่อจัดซื้อระบบเตือน (Intercom) ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจากห้องพักถึงทีมแพทย์ จำนวน 20 เครื่อง โดยสมทบทุนในโครงการ “สะพานบุญ สะพานใจ: บุญใหญ่ ช่วยผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง” ซึ่งทุกยอดบริจาคมูลนิธิเอสซีจี จะร่วมสมทบอีก 1 เท่า  และสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ระยะเวลารับบริจาค

11 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

ยอดบริจาคปัจจุบัน (บาท)

0 / 100,000.00

ปิดรับบริจาคใน อีก 18 วัน

บริจาคโครงการนี้
© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.