สะพานบุญ สะพานใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลารับบริจาค 13 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ยอดบริจาคปัจจุบัน

1,069,675.71

เป้าหมาย

100,000.00 1070%

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.