สะพานบุญ สะพานใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลารับบริจาค 15 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดบริจาคปัจจุบัน

426,067.00

เป้าหมาย

100,000.00 427%

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.