"สะพานบุญ สะพานใจ: บุญ x 2 รับปีทองน้องกระต่าย" ช่วยมอบหัวใจให้เด็กน้อยมีชีวิตใหม่กับ "มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก"

     วันแห่งความรักปีนี้ มูลนิธิเอสซีจี นำโดยคุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี และตัวแทนเพื่อนพนักงานเอสซีจีได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจากโครงการ "สะพานบุญ สะพานใจ: บุญ×2 รับปีทองน้องกระต่าย"  รวมกับที่มูลนิธิเอสซีจีสนับสนุนอีก 1 เท่า เป็นเงินทั้งสิ้น 637,734 บาท ให้แก่มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ณ สถาบันโรคหัวใจ รพ.ราชวิถี โดยมี นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก และหัวหน้างานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก รพ.ราชวิถี เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัดให้น้องๆ ผู้ยากไร้ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดรักษาทันเวลา และมีสุขภาพที่แข็งแรง ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ต่อไป

ยอดบริจาคปัจจุบัน

313,268.00

เป้าหมาย

100,000.00 314%

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.