Sharing in January Happy Children’s Day 2022

มูลนิธิเอสซีจีและตัวแทนผู้ร่วมบริจาคผ่าน "สะพานบุญ สะพานใจ โดยมูลนิธิเอสซีจี”
ร่วม สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2565 มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้น้องๆ "มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในโครงการ “Sharing in January Happy Children’s Day 2022”

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 2565 มูลนิธิเอสซีจี ได้เปิดให้ประชาชนร่วมบริจาค Online ผ่าน Platform ใหม่ “สะพานบุญ สะพานใจ โดยมูลนิธิเอสซีจี” ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เพื่อรวบรวมเงินไปบริจาคและจัดซื้อสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่ยากจนเปราะบางเหล่านี้ โดยมูลนิธิเอสซีจีจะสมทบอีก 1 เท่าของเงินบริจาคที่ได้รับ ผ่านโครงการ “Sharing in January Happy Children’s Day 2022” 
ทั้งนี้ โครงการได้รับยอดบริจาค ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,247.72 บาท (เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100,000 บาท) ซึ่งมูลนิธิเอสซีจี ได้สมทบอีก 1 เท่า จึงรวมเป็นเงินที่มอบและจัดซื้อสิ่งจำเป็น จำนวน 268,495.44 บาท โดยได้นำไปมอบให้เด็กๆ และตัวแทนทีมงานของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ พร้อมยังได้มอบหน้ากากผ้าเด็ก จำนวน 200 ชุด แทนความห่วงใยต่อน้องๆ ในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโควิด 19 

เราขอขอบคุณทุกยอดการบริจาคที่ร่วมผ่านสะพานบุญสะพานใจ กับเรา ร่วมมีส่วนเติมเต็มให้น้องๆ เหล่านี้ ได้มีความสุข เพื่อให้ทุกวัน เป็นวันเด็กของพวกเค้า และเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของพวกเราต่อไป 

ยอดบริจาคปัจจุบัน

134,243.72

เป้าหมาย

100,000.00 135%

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.