อุ่นใจ อุ่นกาย มอบผ้าห่มสู้ภัยหนาว

     มูลนิธิเอสซีจี ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินผ่านโครงการสะพานบุญ สะพานใจ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มความอบอุ่น ให้กับเด็ก และผู้สูงอายุ ในถิ่นธุระกันดาร  รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล

     ทั้งนี้ โครงการได้รับยอดบริจาค ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,177 บาท โดยมูลนิธิฯ ได้นำไปจัดซื้อผ้าห่มเป็นจำนวน 1,000 ผืน พร้อมนำไปมอบในพื้นที่ห่างไกลใน 14 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำพูน แพร่ เชียงราย เลย อุตรดิตถ์ สกลนคร อุดรธานี บุรีรัมย์ อุทัยธานี ตาก พิษณุโลก และนครราชสีมา 

ยอดบริจาคปัจจุบัน

144,177.00

เป้าหมาย

225,000.00 65%

© 2021 SCG Foundation. All Rights Reserved.