“หมอชนะ” เเละ “ไทยชนะ” เราจะชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

23/03/2021
share link

“หมอชนะ” เเละ “ไทยชนะ”
เราจะชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

หลังจากการกลับมาของโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ได้มีการยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งหลายคนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยว
กับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” กับ “ไทยชนะ” ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อขจัดข้อสงสัยเรามาทำความรู้จักกับทั้งสองแอปฯ ถึงวัตถุประสงค์การใช้งานและความจำเป็นในการดาวน์โหลดติดตั้ง


ทำความรู้จักแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” แบบเข้าใจง่าย

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ระบบตรวจสอบพิกัด และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เราอยู่ ซึ่งจะช่วยป้องกันและระงับความเสี่ยงของตัวเราเอง และคนรอบข้างจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแอปฯทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการเดินทางและระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานแบบ Tracking อัตโนมัติ สามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ระบบลงทะเบียนที่เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะโดยผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้านอาหารหรือสถานที่ต่าง ๆ ต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ด้วยการสแกน OR Code ซึ่งหากมีผู้ติดเชื้อจากการไปใช้บริการในสถานที่นั้น ๆผู้ใช้บริการจะสามารถรู้ Timeline ของผู้ติดเชื้อได้และระบบจะมี SMS แจ้งเตือนหากมีผู้ป่วยโควิด-19 เคยอยู่ในพื้นที่ที่เรา เข้าไปใช้บริการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณหมอและกรมควบคุมโรคเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ที่มีความเสี่ยงได้ทันท่วงที


ความต่างที่ไม่แตกต่างของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ”

สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” คือ ช่วยป้องกันความเสี่ยงและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทั้งสองแอปฯ มีข้อดีและจุดเด่นที่แตกต่างกัน

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะติดตามตัวไม่ว่าจะไปที่ไหนสามารถรู้ทันที ว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยการ Tracking การเดินทางของผู้ใช้งานอัตโนมัติ มีความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว แจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงได้รวดเร็วและประเมินความเสี่ยงของ ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา หากไปยังสถานที่ต่าง ๆ แต่ไม่ได้ เช็คอิน-เช็คเอาท์ นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ Timeline ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทำให้ลดเวลาสอบสวนโรคและ หยุดการแพร่เชื้อได้รวดเร็ว โดยระบบรองรับการทำงาน ดังนี้

• มีระบบแจ้งเตือนหากมีผู้ป่วยโควิด-19 เคยอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานเคยไป
• สามารถตรวจสอบพิกัดจาก GPS และ Bluetooth เพื่อประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานอยู่
• สามารถ Track การเดินทางของผู้ใช้งาน
• มีแบบสอบถามช่วยประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น โดยผลการประเมินจะขึ้น QR Code บอกเป็นสี

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำมาก
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งต้องทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง (ต้องกักตัว 14 วัน หากมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก (มีอาการป่วยและมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19)

ส่วนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จะเป็นการเช็คอินเพื่อบันทึกสถานที่และระยะเวลาของผู้ที่เข้าไปใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆหากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ข้อมูลที่บันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ Timeline ว่าผู้ป่วยเดินทางไปใช้บริการในสถานที่ใดบ้าง และหากมีผู้ใช้บริการในสถานที่และเวลาเดียวกัน
กับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ระบบจะส่ง SMS แจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยระบบรองรับการทำงาน ดังนี้
• ระบบจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการสแกน QR Code จากโทรศัพท์ที่ได้ทำการ register
• มี SMS แจ้งเตือนหากมีผู้ป่วยโควิด-19 เคยอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานเข้าเช็คอิน

หากไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนและไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ สามารถใช้วิธีการ “เขียน” ลงสมุดโน๊ตได้ เพื่อเป็นการขอความร่วมมือในการจด Timeline การเดินทางอย่างละเอียดชัดเจนเพื่อที่จะสามารถติดตามสอบสวนได้หากมีการติดเชื้อโควิด-19

วิธีการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชัน


วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

สแกน QR Code หมอชนะ เพื่อทำการดาวน์โหลด หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) / Google Play (Android)กดติดตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
iOS: https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

1. ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชันเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
2. กดรับข้อตกลง
3. ยืนยันตัวตนด้วยการใส่เบอร์โทรศัพท์และรอรับรหัส OTP
4. ถ่ายรูปตัวเองหรือใส่รูปที่เห็นหน้าชัดเจน
5. อนุญาตให้แอปฯ เข้าถึงข้อมูล เช่น ข้อมูลของ GPS เพื่อจะสามารถระบุตำแหน่งได้
6. ทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น


วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

ดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) / Google Play (Android) กดติดตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
iOS: https://apps.apple.com/us/app/thaichana/id1514639877
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.thaichana.prod

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

1. เปิดแอปพลิเคชันและยอมรับข้อตกลงการใช้งาน
2. ลงทะเบียนเพิ่มเบอร์โทรเข้าระบบ
3. ยืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
4. ลงทะเบียนสำเร็จ แล้วกดปุ่มสีเขียวด้านล่างสแกน QR Code

หากไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนและไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้สามารถใช้วิธีการ “เขียน” ลงสมุดโน๊ตได้ เพื่อเป็นการขอความร่วมมือในการจด Timeline การเดินทางอย่างละเอียดชัดเจนเพื่อที่จะสามารถติดตามสอบสวนได้หากมีการติดเชื้อโควิด-19

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากคนบางกลุ่มที่ปกปิดข้อมูลการเดินทางและให้ข้อมูลไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ จึงทำให้ประชาชนต้องกลับมาปฏิบัติตัวเคร่งครัด การ์ดไม่ตก และเฝ้าระวังความเสี่ยงของตัวเอง แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ เรามีแอปพลิเคชันที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อซึ่งทุกคนสามารถให้ความร่วมมือกันได้โดยดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” ใช้ควบคู่กันเพื่อชนะโควิด-19 ให้หมดไป

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.dga.or.th/th/profile/2176/
https://www.thansettakij.com/content/covid_19/461837
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000002043
https://news.mthai.com/general-news/803269.html
เครดิตรูปภาพ จากอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารอื่น ๆ