แอลกอฮอล์และเฟสชิลด์ บอร์ดี้การ์ดในความปกติใหม่ (New Normal) สู้ภัยโควิด-19

07/06/2020
share link

แอลกอฮอล์และเฟสชิลด์
บอร์ดี้การ์ดในความปกติใหม่ (New Normal)

นับแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรค โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ล้างมือ (Alcohol Hand sanitizer) และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญแห่งความปกติใหม่ (New Normal) ที่ทุกคนต้องมีติดตัวยามอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทำให้พฤติกรรมในด้านสุขอนามัยและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่มากกว่านั้นแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากป้องกันใบหน้ายังถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหลากหลายอาชีพให้ลุล่วงและปลอดภัย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องเสียสละเป็นด่านหน้าเพื่อเราทุกคนในสังคม เช่น บุคลากรทางการแพทย์

ไม่เพียงแต่นักรบเสื้อขาวเพียงเท่านั้นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสจากการปฏิบัติหน้าที่ หากแต่ยังมีเจ้าหน้าที่ในสาขาอาชีพอื่นๆ ที่ต้องให้บริการประชาชนด้วยความเสียสละ แม้จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในยามเกิดวิกฤตโควิด-19 หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหน้าที่จัดการขยะและเจ้าหน้าที่กวาดถนน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพราะต้องสัมผัสกับขยะที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคชนิดต่างๆ ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคที่ต้องใช้งานทุกวันอย่างหน้ากากป้องกันใบหน้าและแอลกอฮอล์ที่ยังมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ต้องใช้อย่างจำกัด

เพราะเราเห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของทุกๆ สาขาอาชีพที่ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤต อีกทั้งยังมีความห่วงใยพี่น้องบุคลากรที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่แม้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยง เพราะรู้ว่าทุกคนยังมีครอบครัวอันเป็นที่รักอยู่เบื้องหลัง และต้องดูแลทั้งกำลังกาย และกำลังใจ

ส่วนหนึ่งของเหล่านักรบชุดขาวที่ได้รับแอลกอฮอล์เจล จากมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จัดทำแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองจาก อย. เพื่อส่งมอบกำลังใจนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ สถาบันบำราศนราดูร, สถาบันโรคทรวงอก, โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้า อีกทั้งยังส่งผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่จัดการขยะ และเจ้าหน้าที่กวาดถนน ได้นำไปใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลอีกหลายแห่งเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังร่วมกับพี่ๆ ซึ่งเป็นพนักงานเอสซีจีที่เกษียรแล้วที่มีความห่วงใยสังคม โดยการส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้กับโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออันดีจาก SCG Express ในการช่วยจัดส่งให้ถึงที่หมายสู่มือบุคลากรทางการแพทย์

ภาพบรรยากาศในการบรรจุแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากป้องกันใบหน้า ของชาว SCG Express
ก่อนจะจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

บรรยากาศในการส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขยะ และเจ้าหน้าที่กวาดถนนของกรุงเทพมหานคร

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าแอลกอฮอล์และหน้ากากป้องกันใบหน้าเปรียบเสมือนบอดี้การ์ดแห่งความปกติใหม่สู้ภัยโควิด-19 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นความเสียสละที่ยังคงทำให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้

เสียงขอบคุณและรอยยิ้มด้วยความมั่นใจของบุคลากรด่านหน้าทุกท่าน คือของขวัญที่ดีที่สุดให้แนวหลังอย่างเรา เพราะเรารู้ว่ายามที่ท้อแท้ถ้ามีใครสักคนยังคงรับฟังและไม่หนีหายไปไหนนั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดที่มอบให้แก่กัน


ข่าวสารอื่น ๆ