อสม. กองกำลังชุมชนสู้ศึกโควิด-19

07/06/2020
share link

อสม. กองกำลังชุมชนสู้ศึกโควิด-19

จากการที่ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากความร่วมมือของคนไทยและทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญนั่นคือ อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง รวมถึงให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกับแพทย์และพยาบาล เพราะเป็นผู้เสียสละในการสู้ศึกกับโควิด-19 นับเป็นผลงานระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าวชื่นชม

อสม. ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้สามารถทำการรักษาพยาบาล เบื้องต้น ช่วยงาน รพ.สต ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง และชุมชน ในระยะแรกเป็นโครงการทดลองใน 20 จังหวัด โดยทดลองในทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ตำบล การคัดเลือก อสม. จะใช้วิธีออกเสียงในที่ประชุมจากกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มผู้สื่อข่าวสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล หลังจาก่อตั้งมา 43 ปี ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน อสม. ทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านคน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดย อสม. 1 คน จะดูแลประชากรในละแวกใกล้เคียงจำนวน 20 ครัวเรือน

อสม. ซูเปอร์ฮีโร่ชุมชน

จากอุดมการณ์ ‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’ และ ‘ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม’ ได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิเอสซีจี ด้วยตระหนักว่าสังคมจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือต้องเป็นทั้ง ‘คนเก่งและดี’ ซึ่ง อสม. เป็นกลุ่มบุคคลตัวอย่างที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน เสียสละและทุ่มเทปกป้องชุมชน อย่างไม่ย่อท้อ

เพื่อช่วยให้เหล่าฮีโร่หัวใจอาสาได้ ทำหน้าที่ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่มูลนิธิเอสซีจี จึงส่งต่อความห่วยใยด้วย “อสม.Kit” 600 ชุด เป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและดูแลระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิ (Infrared Thermometer) แอลกอฮอล์ชนิดเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากสะท้อนน้ำที่สามารถป้องกันละอองฝอย เสื้อกันฝน และถุงมือทางการแพทย์ โดยทั้งหมดถูกบรรจุในกระเป๋าที่พกพาได้อย่างคล่องตัว เหมาะต่อการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายนักพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

บรรยากาศการบรรจุชุด อสม.Kit โดยพนักงาน SCG จิตอาสา

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอสม.Kit ให้กับอสม. ในพื้นที่ต่างๆ

พร้อมลงพื้นที่ด้วยความมั่นใจ

          นางสาวบุรดี สันหมุด, อสม.ชุมชนบ้านกลาง ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กล่าวว่า “เมื่อได้รับชุดอุปกรณ์ อสม.Kit รู้สึกมีความความมั่นใจในการลงพื้นที่ตรวจมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพในการวัดและอ่านค่าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ตัวกระเป๋าที่มีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำได้ดี พกพาสะดวกเพราะบางครั้งต้องลงพื้นที่ตอนฝนตก ไปตามตลาดหรือมัสยิดเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อทำให้ทำงานได้คล่องตัวมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิเอสซีจี ที่ทำให้พวกเราเหล่า อสม. มีความมั่นใจในการลงปฏิบัติหน้าที่ เราสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยทุกคนค่ะ”

Pic อสม-01

Pic อสม-02

Pic อสม-03

Pic อสม-04

Pic อสม-05

Pic อสม-06

Pic อสม-07

Pic อสม-08

Pic อสม-09

Pic อสม-10

Pic อสม-11

Pic อสม-12

Pic อสม-13

Pic อสม-14

Pic อสม-15

Pic อสม-16

Pic อสม-17

Pic อสม-18

Pic อสม-19

Pic อสม-20

Pic อสม-21

Pic อสม-22

Pic อสม-23

Pic อสม-24

Pic อสม-25

Pic อสม-26

Pic อสม-27


Previous
Next

ข่าวสารอื่น ๆ