ส่งมอบความห่วงใย สร้างการตระหนักรู้ ให้เด็กไทยห่างไกลโควิด

07/10/2020
share link


ส่งมอบความห่วงใย สร้างการตระหนักรู้
ให้เด็กไทยห่างไกลโควิด

มูลนิธิเอสซีจีและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพราะเด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงร่วมกันจัดโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) เพื่อให้เด็กเรียนรู้การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 โดยเริ่มต้นด้วยการส่งมอบหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้น ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้าทั่วประเทศ รวมถึงการจัดประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวัน


ส่งหน้ากากผ้าถึงน้องๆ

หน้ากากผ้า ถึงมือน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งน้องๆ จะได้รับคนละ 2 ชิ้น เพื่อใช้สลับกันโดยหน้ากากผ้าสำหรับเด็กนี้มีขนาดเหมาะกับใบหน้าของเด็กด้วยการเสริมโครงลวดที่จมูกเพื่อให้กระชับใบหน้า พร้อมสายคล้องหูปรับขนาดได้ ปลอดภัยด้วยการใช้ผ้าฝ้ายออร์แกนิค 100%
มีสีสันดึงดูดให้น่าใช้และเด็กๆ สามารถเขียนชื่อตัวเองที่หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการสลับหรือสูญหาย อีกทั้งยังมีบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมให้ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใส่หน้ากาก การล้างมือ อย่างถูกวิธี

หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กไทยได้สวมหน้ากากผ้าที่เหมาะสมอีกทั้งยังช่วยให้เด็กสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด-19 รวมถึงการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากเด็กสู่เด็ก หรือจากเด็กสู่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย รวมถึงคนในชุมชนได้อีกด้วย

จินตนาการสู่ภาพวาด “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

นอกจากการส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กแล้วมูลนิธิเอสซีจียังจัดประกวดวาดภาพระบายสีโดยให้เด็กทั่วประเทศที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ส่งภาพวาดเข้าประกวดในโครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) เพื่อให้เด็กได้เห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก โควิด-19 รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเมื่อเด็กต้องอยู่ร่วมกันที่โรงเรียน โดยมีเงินรางวัลรวม 160,000 บาท และถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากประธานมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ ซึ่งมีน้องๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 3,000 ชิ้นงาน ผลงานแต่ละชิ้นแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงาม ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักรู้ของน้องๆ ในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

น้องณิชารัศม์ ตันติโกมลศิลป์ กับผลงาน “เมืองไทยไร้โควิด-19”

โดยรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีมี ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย รางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลขวัญใจคุณหมอ ซึ่ง รางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงณิชารัศม์ ตันติโกมลศิลป์ จาก โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาเจ้าของผลงาน “เมืองไทยไร้โควิด-19” และ รางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่ เด็กหญิงปุญญิศา สดใส จาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “กายพร้อม ใจพร้อม ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด-19”

น้องปุญญิศา สดใส กับผลงาน “กายพร้อม ใจพร้อม ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด-19”

“โควิดน่ากลัวมาก หนูเลยวาดอ่างล้างมือ เด็กๆ วิ่งเล่นกลับมาต้องล้างมือแล้วเชื้อโรคก็จะกระเด็นไปค่ะ ส่วนคนป่วยไม่สบาย ก็มีคนขี่จักรยานไปส่งที่โรงพยาบาล”น้องน้ำขิง เด็กหญิงณิชารัศม์ ตันติโกมลศิลป์ เล่าถึงจินตนาการของน้องให้ฟัง

นอกจากได้รับรางวัลแล้วน้องๆ ยังได้รับหน้ากากผ้าและโรงเรียนของน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ และสเปรย์แอกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงเรียนด้วย


ข่าวสารอื่น ๆ