มูลนิธิเอสซีจีเดินหน้ามอบเกราะป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้เหล่านักรบชุดขาว และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

23/03/2021
share link

มูลนิธิเอสซีจีเดินหน้ามอบเกราะป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่
ให้เหล่านักรบชุดขาว และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในคลัสเตอร์ แรงงานต่างด้าวโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดสู่ผู้อื่นได้ง่าย อีกทั้งแรงงานต่างด้าวพักอยู่รวมกันอย่างแออัดจึงเกิดการติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมกว่า 27,494 คน (ยอด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) และกระจายไปกว่า 30 จังหวัด

มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องทันทีทั้งทางด้านนวัตกรรมและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและให้กำลังใจกับนักรบแถวหน้าและผู้ป่วยผ่านสื่อต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อนับหมื่นคน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อจึงจำเป็นต้องจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ขึ้น จำนวนทั้งหมด 10 แห่ง โดย ณ เวลานั้นศูนย์ห่วงใยคนสาครบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อที่อยู่ในศูนย์ฯ

มูลนิธิเอสซีจีพร้อมเพื่อนพนักงานเอสซีจี และชมรมช้างปูนเอสซีจี ได้ให้การสนับสนุนนวัตกรรม “ห้องน้ำสำเร็จรูปลดเสี่ยงติดเชื้อ (Modular Bathroom)” ทั้งหมด 32 ห้อง แยกชาย-หญิง และผู้สูงอายุ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,400,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”
เทศบาล ตำบลนาดี วัฒนาแฟลคตอรี่ 2 บจก.วิท วอเตอร์ ซิสเตม ดิเวลลอปเม้นท์ และที่โรงพยาบาลสนามของสภาอุตสาหกรรม ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยลดการติดเชื้อ

โดยห้องน้ำดังกล่าวเน้นการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ใช้เวลาติดตั้งหน้างานเพียง 1 วัน ติดตั้งแยกพื้นที่ใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยอ่างล้างมือ โถสุขภัณฑ์ และฝักบัว ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


        นอกจากนี้มูลนิธิเอสซีจียังมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ ให้กับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลหลายแห่งใน จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.ตาก จ.ระยอง และกรุงเทพฯ ดังนี้

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room)


          นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ มอบให้แก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่
(Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)


          นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยมอบให้โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule)
และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสำหรับเข้าเครื่อง
CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT scan)        นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน เพื่อเข้ารับการตรวจ มอบให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องความดันอากาศลบหรือบวก
(Negative/Positive Pressure Room)

          นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน (หมออนามัย) และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE เครื่อง ThermoScan ถุงมือการแพทย์ เสื้อยืดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าสาธารณสุข โดยผ่านสภากาชาดไทย อีกทั้งยังมอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนไทยและชาวเมียนมาที่ต้องกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมอบเงินผ่านจังหวัดสมุทรสาคร

อุปกรณ์ปกป้องนักรบชุดขาวจากโควิด-19

          นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน (หมออนามัย) และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE เครื่อง ThermoScan ถุงมือการแพทย์ เสื้อยืดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าสาธารณสุข โดยผ่านสภากาชาดไทย อีกทั้งยังมอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนไทยและชาวเมียนมาที่ต้องกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมอบเงินผ่านจังหวัดสมุทรสาคร


กำลังใจ…สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

          มูลนิธิเอสซีจีจัดทำสื่อเผยแพร่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้แก่ ข่าวสารจากเฟซบุ๊กเพจ ข้อมูลจากไมโครไซต์ คลิปวิดีโอที่ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ จากช่องยูทูปของมูลนิธิฯ ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวไทยและชาวพม่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ มูลนิธิฯ ได้จัดทำคลิป “ไม่ยอมแพ้” เพื่อให้พี่น้องชาวเมียนมาได้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งจะเป็นการสาธิตวิธีดูแลตนเองแบบง่าย ๆ เช่น การใส่หน้ากาก ล้างมือ และรักษาระยะห่าง โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาสาธิตให้ดู

          และคลิป “ไม่ทิ้งกัน” เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ให้กำลังใจเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ขอบคุณที่เป็นนักรบด่านหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เสี่ยงด้วยความทุ่มเทและความเสียสละเสี่ยงชีวิตเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยสามารถรับชมและช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอทั้งสองตัวได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

Never Give Up (ไม่ยอมแพ้)

Leaving No One Behind (ไม่ทิ้งกัน)

          มูลนิธิเอสซีจียังคงเป็นกำลังใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือติดอาวุธและเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดภัยและก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ไปได้อีกครั้ง ถึงแม้การระบาดของเชื้อโควิด-19 จะยังไม่หมดไปจากประเทศไทย แต่หากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชน มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตอันยากลำบากนี้ได้เพื่อเป้าหมายในการชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

สามารถติดตามข่าวสารของมูลนิธิเอสซีจีได้ที่ช่อง YouTube และ Facebook Page
https://www.youtube.com/user/scgfoundation
https://www.facebook.com/SCGFoundation

ข้อมูลอ้างอิง: https://www.infoquest.co.th/2021/69943

ข่าวสารอื่น ๆ