ข่าวสาร

มูลนิธิเอสซีจีเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้นอกตำรา เสริมแกร่งนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ให้ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต มูลนิธิเอสซีจีจึงได้จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” ภายใต้โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ในระดับ ปวช. 3 กว่า 150 คน ได้เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอด ก่อนที่จะก้าวสู่โลกการทำงาน

กิจกรรม “ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” เป็นกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยการพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่อาชีวะฝีมือชน คนต้นแบบ อย่าง สำเริง เพชรอรุณ จากเด็กอาชีวะสู่ผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรม ปราโมทย์ การัมย์ เด็กอาชีวะฝีมือชนที่สร้างชื่อโชว์ฝีมือในเวทีระดับโลก และพิณโย ภู่เหรียง คนที่เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพจากการเรียนอาชีวะ ที่มาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปเป็นแนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมการดูงาน ณ สถานประกอบการในสาขาต่าง ๆ ทั้ง สายอุตสาหกรรมและสายบริการ ตลอดจนเยี่ยมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “ด้วยปณิธานอันแรงกล้าในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน มูลนิธิฯ ตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของน้องนักเรียนทุนฯ ของเรา เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส เรียนรู้ทักษะ และเตรียมความพร้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ โดยเฉพาะการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสถานประกอบการจริง ก่อนที่จะก้าวสู่โลกของการทำงาน โดยน้อง ๆ สายอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตถุงปูน การฉาบก่อ และกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูเหมืองที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ส่วนน้อง ๆ สายบริการจะไปดูงานที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริการเรื่องห้องพัก ห้องประชุม ห้องครัว และยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตไอศกรีมอีกด้วย นอกจากนี้ น้องๆ จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่อาชีวะฝีมือชน คนต้นแบบ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้อง ๆ ว่าเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน” ยุทธนา กล่าว

หนึ่งในนักเรียนทุนฯ อย่าง น้องอั่งเปา - นายเกรียงศักดา ผลพฤกษา นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมว่านับเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าและช่วยจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานเอสซีจีแพ็คเกจจิ้งที่ผลิตถุงปูน และชื่นชอบส่วนนี้เป็นพิเศษ เพราะทำให้ได้เห็นกระบวนการทำงานจริงที่มีขั้นตอนซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มาก รวมถึงการได้เข้าไปศึกษาดูศูนย์วิจัยการฟื้นฟูเหมืองเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้กลับไปสู่สภาพป่าที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงเดิมให้ได้มากที่สุด ทำให้เห็นภาพการทำงานเหมืองที่สามารถทำควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ ผมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากที่ไม่มีในห้องเรียน รวมถึงยังได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อาชีวะฝีมือชนที่ประสบความสำเร็จ ว่าเขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ค้นหาสิ่งที่ชอบ และได้ประกอบอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันไว้ได้สำเร็จ” อั่งเป่า กล่าว

ไม่ต่างกับ น้องไนท์-นางสาวดอกไม้ นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวถึงความประทับใจในการศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า “ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พวกเรา ที่กำลังจะเรียนต่อในระดับชั้น ปวช.3 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องเตรียมตัวฝึกงาน เตรียมตัวหาที่เรียนต่อ หรือบางคนก็อาจจะเตรียมตัวเข้าสู่การทำงาน กิจกรรมนี้ทำให้พวกเราได้มีเวลาคิด เตรียมตัว ได้ค้นหาความชอบของตัวเอง ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หนูตั้งใจว่าหลังจากจบ ปวช.3 แล้วจะศึกษาต่อในสาย ปวส. เลย เพราะชอบเรียนสายอาชีพ การได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้หนูได้มองเห็นโลกของการทำงานที่ต่างจากในห้องเรียน และได้เรียนรู้หัวใจของการทำงานบริการว่าต้องมีทัศนคติที่ดี ทำด้วยความจริงใจ รู้สึกว่ามีอะไรอีกมากมายที่หนูต้องเรียนรู้”

“นอกจากนี้ยังได้ฟังประสบการณ์จากพี่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนอาชีวะ มีธุรกิจของตัวเอง สิ่งเหล่านี้มันทำให้หนูเกิดแรงบันดาลใจ และมั่นใจในการเลือกที่จะเรียนต่อ ปวส. โดยตั้งใจจะนำทักษะวิชาชีพจากสาขาที่เรียนไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง เพื่อจะได้ดูแลครอบครัวได้ค่ะ" ไนท์ กล่าวถึงความตั้งใจของตนเอง

ปิดท้ายที่ น้องกร-นายปรัตถกร ประดับหยก นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่เล่าว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนและการเตรียมตัวฝึกงานในเทอมต่อไปได้เป็นอย่างดี “ผมได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานของจริง ได้เห็นระบบควบคุมอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปใช้ควบคุมกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยให้เข้าใจบทบาทความสำคัญของอิเล็กทรอนิกส์ในทางอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการที่ได้มาเห็นพี่ ๆ เขาปฏิบัติงานกันจริง ๆ ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต่างก็ต้องใช้ความรู้ ความสามารถด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นเราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง และทั้งหมดนี้ถือเป็นการมาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้ประโยชน์มาก ๆ ครับ”

“ต้นทุนของผมอาจจะไม่เท่ากับคนอื่น เนื่องจากผมมีฐานะที่ค่อนข้างลำบาก ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทำให้ผมได้เรียนต่อในสาขาที่ผมชอบ รวมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า ซึ่งผมจะตั้งใจเรียน และจะนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนที่ผมอยู่ให้ดีขึ้น ผมอยากให้ทุกคนได้รับโอกาสที่ดีแบบผมครับ” กร กล่าวทิ้งท้าย

จากกิจกรรมนี้ เชื่อว่าเหล่าอาชีวะฝีมือชนจะได้รับความรู้ แรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นในการทำความฝันของตนเองให้สำเร็จ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นอาชีวะฝีมือชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ส่วนน้องๆ ที่อยากได้รับโอกาสดีๆ และได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่พร้อมเป็นอาชีวะฝีมือชนคุณภาพเหมือนพี่ ๆ วันนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยดูกติกาเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2586 1475, 0 2586 5506 หรือ Facebook page อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ