ประกาศ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัคร ต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 5 สมัครได้เล้ววันนี้ - 30 เมษายน 2562

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา ที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับบ้านเกิดเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3 ประสงค์ที่จะดำเนินโครงการตามความถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในบ้านเกิด หรือถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
4. มีนักพัฒนามืออาชีพการันตีฝีมือ และเป็นพี่เลี้ยง

SCG

ประกาศ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัคร ต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 5 สมัครได้เล้ววันนี้ - 30 เมษายน 2562

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา ที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับบ้านเกิดเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3 ประสงค์ที่จะดำเนินโครงการตามความถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในบ้านเกิด หรือถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
4. มีนักพัฒนามืออาชีพการันตีฝีมือ และเป็นพี่เลี้ยง