ประกาศ

“มูลนิธิเอสซีจี” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ เรียนดี รับทุนฟรี 5 ปี โอกาสดีของคนอาชีวะ

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาเกษตรกรรม มาสมัครขอรับทุน ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปีเต็ม จำนวน 400 ทุน พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษระหว่างเป็นนักเรียนทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวน้องๆ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นอาชีวะฝีมือชนคนคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ สามารถดูกติกาเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 1475, 0 2586 5506 หรือFan Page Facebook อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ทั้งนี้ โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 และยังดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองเพื่อกำหนดเส้นทางชีวิต ซึ่งการเรียนอาชีวศึกษา นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการและสาขาเกษตรกรรม ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน

SCG

ประกาศ

“มูลนิธิเอสซีจี” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ เรียนดี รับทุนฟรี 5 ปี โอกาสดีของคนอาชีวะ

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาเกษตรกรรม มาสมัครขอรับทุน ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปีเต็ม จำนวน 400 ทุน พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษระหว่างเป็นนักเรียนทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวน้องๆ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นอาชีวะฝีมือชนคนคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ สามารถดูกติกาเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 1475, 0 2586 5506 หรือFan Page Facebook อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ทั้งนี้ โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 และยังดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองเพื่อกำหนดเส้นทางชีวิต ซึ่งการเรียนอาชีวศึกษา นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการและสาขาเกษตรกรรม ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน