ประกาศ

เปิดรับสมัคร โครงการต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 4

ถ้าคุณคือ ‘คนรุ่นใหม่ มีไฟ มีฝันเพื่อบ้านเกิด’ นี่คือโครงการสำหรับคุณ!!!

มูลนิธิเอสซีจีขอเชิญคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา ที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับบ้านเกิด

เข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ประสงค์ที่จะดำเนินโครงการตามความถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในบ้านเกิด หรือถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
4. มีนักพัฒนามืออาชีพการันตีฝีมือ และเป็นพี่เลี้ยง

SCG

ประกาศ

เปิดรับสมัคร โครงการต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 4

ถ้าคุณคือ ‘คนรุ่นใหม่ มีไฟ มีฝันเพื่อบ้านเกิด’ นี่คือโครงการสำหรับคุณ!!!

มูลนิธิเอสซีจีขอเชิญคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนา ที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับบ้านเกิด

เข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ประสงค์ที่จะดำเนินโครงการตามความถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในบ้านเกิด หรือถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
4. มีนักพัฒนามืออาชีพการันตีฝีมือ และเป็นพี่เลี้ยง