OUR PROJECTS

โครงการของเรา

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่โครงการที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

การสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม

NEWSUPDATE

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

สานพลังสังคมเปิดโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า

จิตอาสาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมทำความดี ประกอบรถเข็นเพื่อผู้พิการ

Young Thai Artist Award โดย มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีชวนน้อง ปวส. และ ป.ตรี ‘กล้า ลอง ดี’ ทำโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคาร “เอื้อสุข” ให้แก่พี่น้องชาวปากพนังเพื่อใช้พักพิงในยามเกิดอุทกภัย

มูลนิธิเอสซีจีเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้นอกตำรา เสริมแกร่งนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนทุน “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในเวทีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งแรก “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” จากโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยสู่นครลำปาง

มูลนิธิเอสซีจี มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในงาน “เทศกาลนิทานในสวน” รอบพิเศษ

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

MEDIA CENTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_เหยียบไว้แล้ว เดี๋ยวก็ลืม

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_เหยียบไว้แล้ว เดี๋ยวก็ลืม

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_Footstep

Young Thai Artist Award 2016 โดยมูลนิธิเอสซีจี_Footstep

หนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์ เรื่อง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง

หนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์ เรื่อง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง ดึ๋ง