มูลนิธิเอสซีจี

“สู้ภัยโควิด-19”

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น

“พลังแห่งความร่วมมือ”

  • สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

    Update ข้อมูลวันที่ 19 ก.ย. 2563

ผู้ป่วยรายใหม่
วันนี้

+3

ราย

( 3 ราย )

หายป่วยแล้ว

 

3,338

ราย

( +10 ราย )

ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม

3,500

ราย

( +3 ราย )

เสียชีวิต

 

59

ราย

( +1 ราย )

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

เรียนรู้ ป้องกัน “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

           เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และการป้องกันเป็นพิเศษ หลังจากเริ่มเปิดภาคเรียนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม แต่ละโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้เด็กนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน ล้างมือบ่อยๆ

Asset 1

ร่วมติดอาวุธและเกราะป้องกันให้เหล่านักรบเสื้อขาว
ด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด-19

           หากเปรียบการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นยุทธศาสตร์การรบกับศัตรูที่มองไม่เห็นและไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน ทหารด่านหน้าที่ต้องต่อสู้
ก็คือ ‘บุคลากรทางการแพทย์’ ซึ่งต้องรับมือการตรวจและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ก่อนส่งต่อเพื่อการรักษาเฉพาะในขั้นตอนต่อไป

มาทำความรู้จักกับนวัตกรรมป้องกันโควิด-19

          มูลนิธิเอสซีจีมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง จึงร่วมมือกับเอสซีจี เพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19 เพื่อช่วยให้สามารถปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่

Asset 9

อสม. กองกำลังชุมชนสู้ศึกโควิด-19

          จากการที่ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากความร่วมมือของคนไทยและทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญนั้นคือ อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง

“จิตอาสา” เปลี่ยนคราบน้ำตาเป็นรอยยิ้ม

           เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปัน ไม่ว่าวิกฤตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร เมื่อคนไทยร่วมมือกัน เสียสละแรงกายแรงใจ เราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยรอยยิ้มเสมอ เป็นพลังของการทำความดีโดยไม่หวังผลใดตอบแทน
เป็นจิตใจที่มุ่งหวังให้สังคมดีขึ้น และนั่นคือพลังของจิตอาสานั่นเอง

ห่วงใย แบ่งปัน สร้างกำลังใจไม่สิ้นสุด

           ในภาวะวิกฤตโควิด-19 มีคนมากมายที่ได้รับผลกระทบ บ้างตกงาน บ้างถูกลดเงินเดือน บ้างเจ็บป่วย บางคนหมดหวัง หมดกำลังใจในการเดินหน้าไปต่อ แต่ท่ามกลางความหมดหวังเหล่านั้น กลับมีน้ำใจหยิบยื่นมาให้ ทำให้อย่างน้อยเราก็รู้ว่า….คนไทยไม่เคยทิ้งกัน และพร้อมจะดูแลซึ่งกันและกัน เริ่มจากดูแลคนใกล้ตัว

แอลกอฮอล์และเฟสชิลด์
บอร์ดี้การ์ดในความปกติใหม่ (New Normal) สู้ภัยโควิด-19

          นับแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรค โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ล้างมือ (Alcohol Hand sanitizer) และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญแห่งความปกติใหม่ (New Normal)

Asset 10

โอกาสในวิกฤต
มองชีวิตในมุมบวก

จากหัวใจ
จากหัวใจ
เสียงสะท้อน
เสียงสะท้อน

โอกาสในวิกฤต
มองชีวิตในมุมบวก

จากหัวใจ
เสียงสะท้อน

โอกาสในวิกฤต
มองชีวิตในมุมบวก

เอก อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ช่างภาพอิสระ

เอก อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ช่างภาพอิสระ

เอก อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ช่างภาพอิสระ

ผมมองว่าการถ่ายภาพนั้นเป็นสิ่งที่ผมถนัด
หากทางไหนที่ผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
ผมยินดีที่จะทำด้วยความเต็มใจ

ผมมองว่าการถ่ายภาพนั้นเป็นสิ่งที่ผมถนัด
หากทางไหนที่ผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
ผมยินดีที่จะทำด้วยความเต็มใจ

ผมมองว่าการถ่ายภาพนั้นเป็นสิ่งที่ผมถนัด
หากทางไหนที่ผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
ผมยินดีที่จะทำด้วยความเต็มใจ

วิกฤตสร้างโอกาส
สู่การพึ่งพาตัวเอง
อย่างยั่งยืน

จากหัวใจ
จากหัวใจ
เสียงสะท้อน
เสียงสะท้อน

โอกาสในวิกฤต
มองชีวิตในมุมบวก

จากหัวใจ
เสียงสะท้อน

วิกฤตสร้างโอกาส
สู่การพึ่งพาตัวเอง
อย่างยั่งยืน

คุณสุทน แสนตันเจริญ
จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คุณสุทน แสนตันเจริญ
จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

คุณสุทน แสนตันเจริญ
จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ผมอยากช่วยเหลือชุมชน
ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ด้วยการสร้างแหล่งอาหารในครอบครัวตนเอง
และขยายผลเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

ผมอยากช่วยเหลือชุมชน
ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ด้วยการสร้างแหล่งอาหารในครอบครัวตนเอง
และขยายผลเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

ผมอยากช่วยเหลือชุมชน
ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ด้วยการสร้างแหล่งอาหารในครอบครัวตนเอง
และขยายผลเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

previous arrow
next arrow
Slider

           หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 โดยอนุญาตให้เปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ ทำให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบวิถีไหม โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน พกแอกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างในสังคม (Social Distancing)

รู้ไว้ปลอด (ภัย)

โควิด

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 5เดือน ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในทุกมิติ รวมถึงบรรดาสัตว์ต่างๆ อีกด้วย การมีจิตสาธารณะหยิบยื่นความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ยากของผู้ที่กำลังประสบปัญหาได้อีกหนทางหนึ่ง โดยการให้ความช่วยเหลือสังคมนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ

           “การศึกษา” คำนี้อาจจะทำให้ทุกคนนึกถึงการเรียนการสอนรูปแบบเก่า ที่อยู่ในห้องเรียน หรือการเรียนในระบบตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก