มูลนิธิเอสซีจี

“สู้ภัยโควิด-19”

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น

“พลังแห่งความร่วมมือ”

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

Update ข้อมูลวันที่

ผู้ป่วยรายใหม่
วันนี้

+4,284

ราย

( 4,284 ราย )

หายป่วยแล้ว

 

4,647,275

ราย

( +0 ราย )

ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม

4,711,528

ราย

( +4,284 ราย )

เสียชีวิต

 

33,285

ราย

( +105 ราย )

รวมใจสู้โควิด-19

เสียงสะท้อนจากหัวใจ

รู้ไว้ปลอดภัยโควิด

วิดีโอและคลิป