OUR PROJECTS

โครงการของเรา

“จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สู่โครงการที่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่อความยั่งยืน

การสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสังคม

NEWSUPDATE

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

2 พฤษภาคม 2560

มูลนิธิเอสซีจี ปลุกพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ แจ้งเกิดยุวศิลปิน กับโครงการ Young Thai Artist Award 2017

27 เมษายน 2560

โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5

27 เมษายน 2560

โครงการต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 3

27 เมษายน 2560

ใบสมัครนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ และหลักเกณฑ์การสมัครทุนมูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ที่จบ ม.3

รู้จักกับมูลนิธิเอสซีจี

MEDIA CENTER

สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

"ขาดกันไม่ได้" เพลงพิเศษในโครงการ
"ฝีมือชน คนสร้างชาติ" [Official MV]

มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
การเลี้ยงลูกด้วยหนังสือกันเถอะ

โครงการปัญญาชน คนทำดี
โดยมูลนิธิเอสซีจี