เลือกภาษา : ไทย | ENG
โครงการของเรา
การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ
897
35073
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
291
40970
การส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน
306
30948
การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
255
18707
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
219
28182
ข่าวล่าสุด
  • มูลนิธิเอสซีจีเปิดค่ายฝึกทักษะแก้ไขปัญหา
  • ข่าวโครงการค่ายอาสา มูลนิธิเอสซีจี สร้างอาคารเรียนให้น้อง
  • มูลนิธิเอสซีจีเปิดเวที Young Thai Artist Award
รู้จักมูลนิธิ
Like us on Facebook
Keep in touch with SCG Foundation
Know more our movement
Follow us.
E-Newsletters
Want to stay up to date on the latest Happniess with SCG Foundation? To receive email alerts, simply fill in your contact information below.
Email Address